Bestyrelsen

Flemming Lienhøft

Formand

    Sortebærvej 1
       9500 Hobro

   20 82 21 58

   formand@
         ikrosendalgymnastik.dk

Hanne Thorup

Kasserer

    Stationsvej 1
       9500 Hobro

   24 45 34 30

   kasserer@
         ikrosendalgymnastik.dk

Caspar Weisberg

Næstformand

    Hyldevej 24
       9500 Hobro

   29 23 19 21

   casparweisberg@
         ikrosendalgymnastik.dk

Thomas Tarp

Bestyrelsesmedlem

    Lærkegade 41
       9500 Hobro

   21 16 24 74

   naestformand@
         ikrosendalgymnastik.dk

Tina Knuth

Bestyrelsesmedlem

    Fasanvej 2
       9500 Hobro

   51 31 90 33

   tinaknuth68@
         gmail.com

Connie Uhrenholt

Bestyrelsesmedlem

    Bymarks alle 42
       9500 Hobro

   29 23 19 31

   connieu@
         live.dk

Annika Johansen

Bestyrelsesmedlem

    Unknown
       

   Unknown

   raskaannika@
         hotmail.com

Lone Lienhøft

Suppleant

    Sortebærvej 1
       9500 Hobro

   61 69 49 29

   floc@
         live.dk

Tove Pedersen

Suppleant

    Kvædeparken 72
       9500 Hobro

   23 39 23 98

   tthp.72@
         pedersen.dk